beleggingssoftware

* Koppeling met Telegram om signalen automatisch te laten plaatsen.

* Koppeling met Slack om de signalen automatisch te laten plaatsen.

* Koppeling met Nexmo sms om signalen automatisch via sms provider te versturen.

* Koppeling met Sendblue om de signalen automatisch via email te versturen

Scroll naar boven